Zalim Padişah

Günün Masalı: 24 Eylül; Zalim Padişah

Günün Masalı

ZALİM PADİŞAH 

Sadi, XIII. yüzyılda yaşamış İranlı bir şairdir. Onun ‘Gülistan‘ adlı kitabında birçok öykü anlatılır. Sadi‘nin bu öyküleri anlatmaktaki amacı, okuyanların bunlardan bir ders çıkarıp doğruluk, iyilik yolunda yürümesi, birbirine sevgiyle yaklaşmasıdır. Bu anlatacağım öykü de onlardan biri. 

Bir zamanlar, İran hükümdarlarından biri, halkın malına elkoyarak onlara karşı acımasızca davranıyordu. Bu yüzden halk onun zorbalığından kaçıp canını kurtarmak için ülkesinden göç etmeye başladı. Ülkedeki insanların azalması ülkenin gelirinin eksilmesine, hazinesinin de boş kalmasına neden oldu. Öte yandan düşmanlar da, zayıf düşen bu ülkenin sınırlarını zorluyordu. 

Bir gün padişahın bulunduğu bir toplantıda çeşitli söylence ve masalların anlatıldığı Şehname okunuyordu. Okunan bölümde, zalim bir kral olan Dahhak‘ın saltanatının yıkılışı, yerine Feridun adlı iyiliksever birinin geçmesi anlatılıyordu. 

Toplantıda bulunan vezirlerden biri, padişaha: 

Yüce padişahım, Feridun’un hazinesi, ülkesi, ordusu yokken padişahlığa nasıl kavuştu? diye sordu. 

Padişah, düşünmeye gerek görmeden: 

Nasıl olacak, diye karşılık verdi. Senin de duyduğun gibi halkın bir kısmı ondan tarafa çıkıp çevresinde toplandılar, onu desteklediler. O da böylece padişahlığı elde etmiş oldu. 

Vezir: 

Çok güzel buyurdunuz, dedi. Padişahlık halkın desteğiyle sağlanıyorsa siz neden halka kötü davranıyorsunuz? Yoksa padişahlık etmekten yana değil misiniz

Padişah, o zaman biraz düşündükten sonra sordu:

 –Peki söyler misin bana, askerle halkın desteği nasıl sağlanır? Vezir: 

Padişah her şeyden önce adil olmalı, dedi. Herkese eşit davranmalı ki onu desteklesinler. Sonra iyiliksever olmalı ki ona güven duysunlar. Ne yazık ki, bunların ikisi de sizde yok

Bu bilge vezirin söyledikleri padişahı kızdırdı. Veziri orada tutuklatıp zindana attırdı hemen. 

Çok geçmeden padişahın amca çocukları, onun zulmüne karşı koymak için asker toplayıp ayaklandılar. Babalarından kendilerine kalan padişahlığı ondan geri istediler. 

Padişahın zulmünden bezmiş olan halk, hemen padişahın amca çocuklarının çevresine toplanıp onları desteklediler. 

Sonunda zalim padişahı tahtından indirip ülkeden kovdular. Yerine ülkesiyle halkını seven bir padişah geçti. 

Böylece ülke halkı da uzun yıllar mutlu bir yaşam sürdü.

Etiket

Yorum Yapın