Amaçlanmamış Anıtlar

Erol Eskici’nin Amaçlanmamış Anıtlar Sergisi Sanatorium’da

Sergi

Sanatorium, 24 Kasım 2022 – 21 Ocak 2023 tarihlerinde Erol Eskici’nin Amaçlanmamış Anıtlar başlıklı galerideki üçüncü kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Serginin açılışı 24 Kasım Cuma günü 17:30 – 19:30 saatleri arasında yapılacak.

Sergi Avusturyalı sanat tarihçisi Aloïs Riegl’ın ‘‘Modern Anıt Kültü – Doğası ve Kökeni’’ adlı makalesinde tanımladığı ve kurduğu kavramsal çatının önemli ayaklarından biri olan ‘‘Amaçlanmamış Anıtlar’’dan hareketle, Eskici’nin son dönem üretimlerini bir araya getiriyor.  

‘‘AMAÇLANMAMIŞ ANITLAR’’ KAVRAMI 

Aloïs Riegl’ın ‘‘Amaçlanmamış Anıtlar’’ kavramı belli olaylara veya kişilere ithafen, bu olayları ya da kişileri anımsatmak amacıyla bilinçli bir şekilde tasarlanmamalarına karşın zamanın izlerini taşımaları veya tarihte bir ana işaret ettiklerinin düşünülmesi nedeniyle sonradan anıt değeri kazanmış eserleri tanımlar. Riegel’in göre bu tür anıtlar anımsatma değerine sahip olmamalarına karşın eskilik değeri ve tarihi değeri zamanla kazanırlar.  

JEOLOJİK KAVRAM VE OLGULARI RİEGEL’İN TEZLERİYLE BİRLEŞTİRİYOR

Eskici, önceki sergisi Stratigraf’ta (2018) odaklandığı jeolojik kavram ve olguları Riegel‘in tezleriyle birleştiriyor. Tabiat anıtı [Naturdenkmal] Almanca “doğa, tabiat” anlamına gelen Natur ve “anıt, abide” anlamına gelen Denkmal kelimelerinin birleşiminden oluşan bir kelimedir. Doğal anıtların varoluşlarında insanın hiçbir katkısının bulunmadığını, tüm güzellikleri ve gariplikleriyle içine tabii ve jeolojik olaylardan meydana geldiklerini, çevredeki tüm bitki, hayvan ve inorganik maddelerden oluşan, korunmayı hak eden varlıklar veya anıtlar olduğunu kabul eden düşüncelerden oluşan bir kavramdır.

Sanatçı, jeolojik, organik veya inorganik doğa anıtları ile “Amaçlanmamış Anıtlar” arasında paralel bir ara noktada yer açmak için anizotropik bir malzeme olan ahşabı serginin ağırlık merkezinde konumlandırıyor. 

EROL ESKİCİ KİMDİR

Erol Eskici’nin (1984, Hakkari) pratiği çoğunlukla resim, çizim ve nesnelere odaklanır. İnsan üretimi yapılar, süreçler ve kurumlarla; doğal yapılar arasındaki sembolizmi, ilişkileri ve analojileri araştırır. Jeoloji, mimari ve doğa tarihi gibi disiplinlerin ögeleri arasında ilişki kurar ve onları çatıştırır. Belirli kavramlara, yöntemlere ya da mesleklere bir süre odaklanarak çeşitli seriler üretir. Eskici, Köln’de yaşamakta ve çalışmaktadır.

Sanatorium

Kemankeş Mahallesi Mumhane Caddesi No:67/A Karaköy – İstanbul

Etiket

Yorum Yapın